Spotkanie Wielkanocne Lubelskiej Rodziny Rotariańskiej


W piątek 12 kwietnia 2019r odbyło się kolejne wspólne spotkanie lubelskich Rotarian. Powodem do spędzenia czasu razem była chęć celebracji Świąt Wielkiej Nocy. Tym razem spotkanie miało zupełnie nową lokalizację – restauracja hotelu Hilton.

W centralnym miejscu Sali stał baner z naszym klubowym logo. Uroczystość, jak co roku organizował Klub Inner Wheel, a gospodarzem była nasza Prezydent Halina Laskowska. Oczywiście, jak nakazuje nasza polska tradycja początek to wspólna modlitwa z
księdzem Andrzejem, który wprowadził nas w ten magiczny i bardzo ważny dla chrześcijan czas zmartwychwstania Pańskiego. Nie było czytania Pisma Świętego, a bardzo głębokie rozważania nad przemijaniem, misterium śmierci i cudem zmartwychwstania. Potem dzielenie się jajkiem i życzenia dla wszystkich obecnych i ich rodzin.

Nie odeszłyśmy od tradycji świątecznej zbiórki dla naszych dzieciaków. Już kolejny raz w tej kadencji Mariola z Jolą i Anią przygotowały wielkanocne drobiazgi w
postaci przepięknie zapakowanych i opatrzonych wstążkami w rotariańskich barwach żółci i niebieskiego – świątecznych koszyczków-baranków z czekoladowymi łakociami. Jak zawsze chciałyśmy uhonorować gości naszego wspólnego spotkania drobiazgami dziękując im za nieustającą chęć wspomagania swoimi datkami naszych statutowych działań. Poinformowałyśmy, że dzięki ich wsparciu znów gromadka potrzebujących dzieciaków spędzi czas na wakacyjnym wyjeździe kolonijnym.

Choć w tym roku wyjątkowo mała grupa członków lubelskich klubów Rotary zdecydowała się na udział we wspólnym rotariańskim jajeczku, to długo trwały przyjacielskie rozmowy przy suto zastawionych wielkanocnymi potrawami stołach – zaczynając od żurku z chrzanem aż do wielkanocnych serników mazurków.

Czas biegnie nieubłaganie i już niebawem koniec kadencji 2018/2019 i tradycyjne przekazanie służby w klubach, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Reklamy

Notatka z Walnego Zebrania

Notatka z Walnego Zebrania członkiń Klubu Inner Wheel w dniu 14.03.2019 r
W dniu 14.03.2019 r w LTN- siedzibie Klubu, zgodnie z kalendarzem naszych spotkań odbyło si Walne Zebranie członkiń Klubu IW. Tak jak nakazuje § 11 Statutu Klubu wszystkie koleżanki zostały zawiadomione o Walnym Zebraniu i wraz z zawiadomieniem otrzymały proponowany porządek obrad. Na zebraniu obecnych było 14 osób, 5 nieobecnych, w tym 3 usprawiedliwione, przekazały pisemne pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.
Przewodniczącą zebrania została Danuta Olchowska-Kubik, sekretarzem Iwona Czajka. Zadaniem Walnego Zebrania było wyłonienie Zarządu Klubu na kadencję 2019/2020, oraz wybór Komisji Rewizyjnej, ponieważ zgodnie ze Statutem jej kadencja kończy się po roku z kadencją Zarządu.
Do Zarządu zaproponowano następujące kandydatury:

  • Anna Wójcik – vice Prezydent
  • Jolanta Wilk – Sekretarz
  • Iwona Czajka – Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: Elżbietę Goldman i Wiesławę Łopatyńską.

Wszystkie koleżanki wyraziły zgodę na kandydowanie. W tajnym głosowaniu wszystkie jednogłośnie otrzymały po 17 głosów.

I tak Zarząd na kadencję 2019/2020 to:

  • Prezydent – Mariola Lenartowicz
  • Vice Prezydent – Anna Wójcik
  • Sekretarz – Jolanta Wilk
  • Skarbnik – Iwona Czajka

Honorowym członkiem Zarządu będzie Past Prezydent – Halina Laskowska
W Komisji Rewizyjnej, również uzyskując wszystkie 17 głosów za znalazły się: Elżbieta Goldman i Wiesława Łopatyńska.
Następnie, realizując 7 punkt obrad o sprawach bieżących, w tym przygotowaniach do tradycyjnego corocznego wspólnego spotkania wielkanocnego Lubelskiej Rodziny Rotariańskiej głos ponownie zabrała prezydent klubu Halina Laskowska. Iwona Czajka-skarbnik klubu została poproszona o informację o stanie klubowych finansów,
o podpisanych umowach stypendialnych ze szkołami oraz o stypendystach klubowych kadencji 2018/2019.
Po złożeniu gratulacji wszystkim nowo wybranym koleżankom i z braku spraw wniesionych, oraz wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła Walne Zebranie.

Notatkę sporządziła Iwona Czajka

Nasi nowi stypendyści

W dniu 30 stycznia w Szkole Podstawowej Nr.20 na ul. Piłsudskiego Prezydent Halinka oraz Ania z Danusią spotkały się z czwórką naszych nowych podopiecznych. Dzieciaki tradycyjnie otrzymały dyplomy od klubu oraz drobne słodycze. Uczniom szkoły towarzyszył szef Rady Rodziców, który zabezpiecz logistycznie nasze stypendia.

Przyspieszony kurs wizażu – zebranie 10.01.2019

Pierwsze zebranie Klubu w 2019 roku odbyło się w LTN – naszej siedzibie . Na początek życzenia noworoczne od Prezydent dla klubowych koleżanek i krótkie sprawozdanie z rotariańskiej wigilii wraz z podsumowaniem zbiórki dla naszych dzieciaków-bo nie wszystkie na wigilijnym spotkaniu byłyśmy.
Dowiedziałyśmy się również, że w tym roku Inner Wheel obchodzi swoje 95 urodziny. Kiedy w 1924 w Manchesterze dzięki inicjatywie Margaret Golding , żony rotarianina, pielęgniarki i kobiety biznesu powstał pierwszy klub Inner Wheel – nikt pewnie nie przypuszczał, że oba ruchy będą wciąż trwać w coraz lepszej kondycji wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom czasu. Na dzień dzisiejszy Inner Wheel to największy ruch kobiecy na świecie. Działamy bardzo aktywnie na sześciu
kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii i obu Amerykach. Jesteśmy skupione w 3 895 klubach, które liczą ponad 103 000 członkiń. Oczywiście od samego początku nasz ochronny i pomocowy „parasol” rozpięty jest nad głowami dzieciaków i kobiet. My w Lublinie jesteśmy bardzo dumne, że będąc już od pełnych 26 lat jedynym klubem w Polsce dokładamy cały czas do tej misternej budowli swoją małą cegiełkę.

No i wreszcie długo oczekiwany i najważniejszy punkt naszego zebrania – spotkanie z panią Anetą Błaszczak, wizażystką z wrodzonym talentem i wyobraźnią plastyczną. Pani
Aneta zaczynała od pracy w dużym koncernie kosmetycznym, aby po kilku latach otworzyć w Lublinie swoją Akademię Makeuplace. W Akademii odbywają się profesjonalne warsztaty dla przyszłych wizażystek, a także zajęcia dla pań, które na własny użytek chcą dowiedzieć się, jak wykonać profesjonalny makijaż. Pani Aneta w krótkich ramach czasowych naszego zebrania odsłaniała nam nieco tajniki trudnej sztuki wizażu. Nasza modelka cierpliwie poddawała się kolejnym zabiegom
upiększającym, a my skrzętnie notowałyśmy nazwy firm, kosmetyków i kolejność wykonywanych czynności. Myślę, że na każdej z nas wrażenie zrobił pokaźny zbiór pędzli kosmetycznych, bo jak się okazało tego wymaga sztuka prawidłowego makijażu. Dowiedziałyśmy się, jakich kosmetyków nie należy używać. A te których używamy, mają określoną kolejność przy nakładaniu . Usłyszałyśmy o „żelazku” do prasowania zmarszczek wokół oczu i zobaczyłyśmy, jak działa. No i fajna informacja o
tym, że jeśli puder sypki , to tylko Laura Mercier, bo nie zawiera talku i pozwala oddychać skórze. I oczywiście bardzo ważna informacja, że również kosmetyki mniej prestiżowych marek (a przez to dużo tańsze) spełniają wymogi dobrego i trwałego kosmetyku. To było bardzo owocne spotkanie i pomimo, że na makijaż ślubny zapisy do pani Anety są z półrocznym wyprzedzeniem – obiecała nam kolejne warsztaty. Bardzo dziękujemy i trzymamy za słowo.

Apel o odpisy z 1%

bf2cbecac9cb0eb839b3ad7153da090b639f51ba-o

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Klub Inner Wheel w Lublinie nieprzerwanie od 26 lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci. Realizując swoje cele statutowe wspieramy finansowo dzieci w celu wyrównania ich szans społecznych i edukacyjnych .
Od roku 2011 prowadzimy różnorodne programy stypendialne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pomagając im realizować swoje marzenia.
Nasza pomoc dedykowana jest dzieciom z rodzin ubogich, w których występuje bezrobocie, choroba i wielodzietność. Bez tej pomocy nie zaznają odrobiny szczęścia i nie będą miały możliwości rozwoju swoich talentów i pasji.
Wspieramy dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej Nr.27 im. M. Montessori w dzielnicy Tatary, oraz z gimnazjum Nr.19 im. J. Czechowicza w dzielnicy Czwartek. Od tego roku szkolnego na naszą pomoc mogą liczyć również dzieci ze szkoły podstawowej Nr.20 im. J. Dąbrowskiego z lubelskiego Śródmieścia.

Fundusze uzyskane z 1% podatku za rok 2018 przeznaczymy na rozszerzenie programów pomocowych: stypendia naukowe i socjalne, zakup książek i pomocy naukowych, oraz organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych ubóstwem.

Jeśli nie jest Ci obojętny los dzieci i chcesz wspomóc naszą działalność prosimy przekaż swój 1 % podatku na rzecz ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO wpisując Nr. KRS 0000001950.

Z góry dziękujemy w imieniu naszym i naszych podopiecznych.

Z poważaniem: Halina Laskowska
Prezydent Klubu kadencji 2018/2019

Klub Inner Wheel jest organizacją pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wpisaną
do rejestru KRS: 0000001950, NIP: 712-300-26-26, konto bankowe: PEKAO SA nr 90 1240 1503 1111 0000 1753 3573